Skip to content

Wat is een datalek? – Recente datalekken

Een datalek betekent in essentie dat een derde partij beschikking krijgt over persoonsgegevens waar ze geen beschikking over mogen hebben. Deze persoonsgegevens kunnen van alles zijn, hierbij kun je denken aan woonadressen, medische gegevens, Burgerservicenummerstelefoonnummers, e-mailadressen, etcMeestal is de oorzaak van een datalek dat gegevens onvoldoende beveiligd worden of door nalatigheid 

Deze persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren gelekt worden, hierbij kun je denken aan cyber aanvallen, emails verzonden naar de verkeerde persoon, verloren laptops of usb-sticks, mensen die fraude plegen en deze gegevens doorverkopen. Zo zijn er nog veel meer gevallen waardoor per ongeluk of met opzet de persoonsgegevens in de verkeerde handen vallen.  

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking, welke in 2018 door de AVG is vervangenHet is zeer belangrijk om de datalek binnen 72 uur na kennisneming te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Wanneer dit niet gebeurt terwijl er een datalek geconstateerd wordt is dit strafbaar en kan er een boete opgelegd worden van maximaal 10 miljoen euro of 2% van de omzet.  

 

Datalek GGD

5G in NL

Een zeer recente en grootschalige datalek is de datalek van de GGD. RTL-nieuws heeft in haar onderzoek ontdekt dat er persoonsgegevens van miljoenen Nederlandse burgers door verkocht worden aan derden. Deze ge

gevens k

omen uit 2 systemen van de GGDCoronIT en HPzone Light. 

Deze persoonsgegevens waren zowel in bulk als individueel te koopHet gaat om gegevens als burgerservicenummers adresgegevens, telefoonnummers en medische gegevens met betrekking tot corona uitslagen die te koop aangeboden werdenOp het moment zijn twee verdachten aangehouden. Er wordt alsnog niet uitgesloten dat er meer mensen zijn die ook fraude hebben gepleegd. Na de  heeft de GGD aangifte gedaan bij de politie en de AP en zal alle burgers die getroffen zijn op de hoogte stellen.  

 

Datalek Hanze

Een tweede kleinere datalek welke ook niet te overzien is, is die van de Hanze hogeschool. Hier kon iedereen tijdens de tentamens mee kijken via de online surveillance link. De studenten waren allemaal zichtbaar in hun thuisomgeving terwijl ze de tentamens maakten. Dit is natuurlijk een inbreuk op de privacy van de studenten. 

Sikkom heeft Haze hogeschool op de hoogte gesteld van de situatie waarop Hanze aangaf het probleem verholpen te hebben. Hierop heeft Sikkom weer geprobeerd of ze in de online surveillance systeem konden komen.  Helaas was dit weer mogelijk. Na nogmaals de Hanze erop aangesproken te hebben zijn alle tentamens voor de twee weken te schrappen om weer een veilige surveillance systeem op te zetten. Ondertussen zijn de studente hier de dupe. Zij moeten alles weer opnieuw bestuderen en tegelijk ook de nieuwe stof volgen.  

Ben je geïnteresseerd naar de GGD datalek en wil je er meer over weten? Kijk dan hier. Wil je meer lezen over de Hanze datalek? Kijk dan hier. Ben je benieuwd naar andere relevante artikelen? Kijk hier voor nog meer interessante onderwerpen voor jou.